Boxbe

Sunday, April 4, 2010

രാഗമാലിക

രാഗമാലിക
നാരദമുനിയുടെ മഹതിയില്‍
മധുരിതരാഗനിനാദമുയര്‍ന്നു
അതിലൊരു രാഗം അനുപമരാഗം
അമൃതവര്‍ഷിണിരാഗം

തന്ത്രിയില്‍ നാദബ്രഹ്മമുയര്‍ന്നു
അണ്ഡകടാഹമുണര്‍ന്നു
വീണയില്‍ വാണീദേവിയുണര്‍ത്തി
ഹംസധ്വനി രാഗം

വലരിപുതന്നുടെ സഭയില്‍ വലജകള്‍
നടനം ചെയ്യും യാമം
നൂപുരമണികള്‍ ഉയര്‍ത്തും നാദം
രാഗം മോഹനരാഗം

No comments:

Post a Comment